Menu
Your Cart

ร่วมทำธุรกิจส่งออกกับไทยบายเนเจอร์

ร่วมทีม ธุรกิจส่งออกสินค้าไทย กับไทยบายเนเจอร์

ไทยบายเนเจอร์เป็นแพลตฟอร์มและบริการสำหรับนำเสนอสินค้าไทยสำหรับตลาดส่งออก โดยทำตลาดและจำหน่ายสินค้าไทยให้กับลูกค้าต่างชาติทั่วโลก
แยกตามหมวดสินค้าไทยที่มีศักยภาพ โดยมีระบบที่ช่วยจัดการข้อมูล ทั้งส่วนสินค้าไทย และส่วนบริการลูกค้าต่างชาติในแบบคุณภาพ

ไทยบายเนเจอร์เปิดให้ร่วมธุรกิจ โดยมี 3 รูปแบบได้แก่

 • ร่วมลงทุน → เปิดรับ 1 คนต่อหมวด
 • ร่วมทำธุรกิจ → เปิดรับ 1 คนต่อหมวด
 • ร่วมทีมทำงาน → เปิดรับ 3 คนต่อหมวด
ร่วมลงทุน
ร่วมลงทุน: เปิดรับ 1 คนต่อหมวด
 • ลงทุนที่คุ้มค่า มีความเสี่ยงต่ำ เน้นการเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว
 • เน้นการสร้างระบบเงิน เพื่อเติบโตในระยะยาว
 • มีความเสี่ยงต่ำ ให้ผลตอบแทนดี
 • เงินลงทุน: 450,000 บาท
 • ผลตอบแทน: 30%
ร่วมทำธุรกิจ

ร่วมทำธุรกิจ: เปิดรับ 1 คนต่อหมวด

 • ร่วมสร้างธุรกิจที่เป็นระบบ เติบโตได้ในระยะยาว
 • ใช้งบลงทุนน้อย มีความเสี่ยงต่ำ ให้ผลตอบแทนดี
 • เหมาะสำหรับผู้สนใจทำธุรกิจส่งออกสินค้าไทย มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก
 • ค่าดำเนินงาน: 30,000 บาท ต่อเดือน x 12 เดือน
 • สามารถทำงาน Full Time รับผิดชอบสินค้าในหมวด
 • ผลตอบแทน: 40 %

มีทักษะ+ประสบการณ์ อย่างน้อยหนึ่งด้านต่อไปนี้:

 • จัดการข้อมูลสินค้า
 • ติดต่อประสานงาน
 • คอนเท้นท์ภาษาอังกฤษ
 • งานกราฟฟิก
 • ประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ

หมายเหตุ:

 • สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ และสามารถเดินทางเข้าออฟฟิซเดือนละ 2 ครั้ง (ปรับตามความเหมาะสม)
 • เปิดรับเฉพาะคนที่สามารถทำงานได้แบบ Full Time เท่านั้น
ร่วมทีมทำงาน

ร่วมทีมทำงาน:  เปิดรับ 3 คน ต่อหมวด

 • ร่วมทีมสร้างระบบธุรกิจส่งออก ที่เติบโตได้ในระยะยาว ให้ผลตอบแทนดี โดยไม่ต้องลงทุน
 • ชอบทำงานคุณภาพ ใส่ใจรายละเอียด
 • ใช้แอพพลิเคชั่นและเครื่องมือออนไลน์ทั่วไป ได้คล่องแคล่ว
 • เหมาะสำหรับผู้สนใจทำธุรกิจส่งออกสินค้าไทย มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก เน้นการเติบโตในระยะยาว
 • ไม่ต้องมีเงินลงทุน
 • สามารถทำงาน Full Time รับผิดชอบสินค้าในหมวด
 • ผลตอบแทน 20% | 15% | 15%  

มีทักษะ+ประสบการณ์ อย่างน้อยหนึ่งด้านต่อไปนี้:

 • จัดการข้อมูลสินค้า
 • ติดต่อประสานงาน
 • คอนเท้นท์ภาษาอังกฤษ
 • งานกราฟฟิก
 • ประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ

หมายเหตุ:

 • สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ และสามารถเดินทางเข้าออฟฟิซเดือนละ 2 ครั้ง (ปรับตามความเหมาะสม)
 • เปิดรับเฉพาะคนที่สามารถทำงานได้แบบ Full Time เท่านั้นร่วมแฟรนไชส์ กับ ไทยบายเนเจอร์