รับข้อมูลลูกค้าต่างชาติ ฟรี! @thaibynature

Thai Product Guide: Food & Beverage

With variety  of natural food resources, year-round growing season and renown cusines, Thailand has competitive advantages in the food industry both fresh and processed food products.  In fact, we are one of the world’s top ten producers and exporters of foods. Below you can find Thai suppliers and their food products organized by popular categories including dried fruits,  preserved vegetables, rice, noodle, snacks, beverages and fresh produce.  We also provide sourcing service for Thai foods, whenever you need it.

Dried & Preserved Fruits - ผลไม้แห้งและขนมจากผลไม้
Sauce & Seasoning - ซอส เครื่องแกง และเครื่องปรุง
Thai Fresh Fruits - ผลไม้ไทย

Frozen


Coconut - มะพร้าว

Durian - ทุเรียน

Rambutan - เงาะ

Mangosteen - มังคุด

Wild Fruits


Thai Wild Berry - มะเม่า

Coconut - มะพร้าว

Mango - มะม่วง

Mangosteen - มังคุด

Sourcing Service. 

Let us know Thai products you are looking for and we wil try to find them.

Get Quote & Product Offer!

 แนะนำสินค้าของคุณ เพียง 2 นาที

แสดงสินค้าของคุณในหน้า Thai Supplier List  และรับข้อมูลลูกค้าต่างชาติที่สนใจ

โปรโมทสินค้าและรับข้อมูลลูกค้า ฟรี!