Menu
Your Cart
กำลังมองหาตลาดส่งออก ?
เริ่มต้นง่ายๆ ในการหาลูกค้าต่างชาติ
✓ ฟรี หรือ เลือกแพคเกจมีค่าใช้จ่ายราคาประหยัด
✓ ปิดการขายด้วยตัวเอง หรือให้ไทยบายเนเจอร์ช่วย
✓ โปรโมทสินค้า สู่ประเทศกลุ่มเป้าหมาย

ลงทะเบียนเจ้าของสินค้า ฟรี !
แพคเกจ LITE (ฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ !)
ตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดด้านล่าง ⯆

แพคเกจ LITE สามารถลงโปรโมทสินค้าได้ 3 รายการ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีเงื่อนไขใดๆครับ

เจ้าของสินค้าเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หมายเหตุ: สำหรับแพคเกจ LITE หากต้องการให้ไทยบายเนเจอร์เตรียมข้อมูลสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ มีค่าใช้จ่ายรายการละ 290 บาท

แพคเกจ LITE ในแต่ละรายการสินค้า สามารถลงภาพสินค้าได้ 1 ภาพ

สินค้าไฮไลท์ (Highlight Products) จะถูกแสดงในตำแหน่งด้านบนของหมวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเป็นลำดับต้นๆ เมื่อค้นหาสินค้าในหมวดนั้น 

แต่แพคเกจ LITE ไม่สามารถเลือกสินค้าไฮไลท์ได้ครับ :(

หมวดสินค้า "FEATURED PRODUCT" เป็นหมวดพิเศษเพื่อช่วยให้สินค้าเห็นเด่นชัดและค้นหาได้ง่ายโดย:

 • สินค้าอยู่ในเมนูหมวด FEATURED PRODUCT ค้นหาได้ง่าย
 • ภาพสินค้า มีป้าย "PREMIUM" เพิ่มความเด่น
 • แสดงเป็นสินค้าเด่นในหน้าแรก (หน้า Home)
 • โปรโมทสินค้าในกลุ่มประเทศเป้าหมายพิเศษ

แต่แพคเกจ LITE ไม่สามารถเลือกหมวด "Featured Product" ได้ครับ :(

สินค้าในหมวด FEATURED PRODUCT  ถูกโปรโมทโดยหมุนเวียนในโซนต่อไปนี้:

 1. อาเซียน
 2. เอเชียใต้
 3. ยุโรปตะวันตก
 4. อเมริกากลาง
 5. ยูเรเซีย

แต่แพคเกจ LITE ไม่มีสินค้าถูกโปรโมทในประเทศพิเศษครับ :(

ราคา LITE: ฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ !
ระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) + ต่ออายุได้ฟรี
แพคเกจ STANDARD
ดูตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดด้านล่าง ⯆

แพคเกจ STANDARD สามารถลงโปรโมทสินค้าได้ 100 รายการ ครับ

ช่วยเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาพสินค้าเพื่อนำเสนอให้ 1 สินค้า 

หมายเหตุ: สำหรับแพคเกจ STANDARD หากต้องการให้ไทยบายเนเจอร์เตรียมข้อมูลสินค้าเกินจากโควต้า 1 รายการ  ค่าบริการ รายการละ 190 บาท

แพคเกจ STANDARD ในแต่ละรายการสินค้า สามารถลงภาพสินค้าได้ 10 ภาพ

สินค้าไฮไลท์ (Highlight Products) จะถูกแสดงในตำแหน่งด้านบนของหมวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเป็นลำดับต้นๆ เมื่อค้นหาสินค้าในหมวดนั้น  

แพคเกจ STANDARD สามารถเลือกสินค้าไฮไลท์ได้ 10 สินค้า ครับ

หมวดสินค้า "FEATURED PRODUCT" เป็นหมวดพิเศษเพื่อช่วยให้สินค้าเห็นเด่นชัดและค้นหาได้ง่ายโดย:

 • สินค้าอยู่ในเมนูหมวด FEATURED PRODUCT ค้นหาได้ง่าย
 • ภาพสินค้า มีป้าย "PREMIUM" เพิ่มความเด่น
 • แสดงเป็นสินค้าเด่นในหน้าแรก (หน้า Home)
 • โปรโมทสินค้าในกลุ่มประเทศเป้าหมายพิเศษ

แพคเกจ STANDARD สามารถเลือกหมวด "FEATURED PRODUCT" ได้ 10 สินค้าครับ

สินค้าในหมวด FEATURED PRODUCT  จะถูกโปรโมทโดยหมุนเวียนในโซนต่อไปนี้:

 1. อาเซียน
 2. เอเชียใต้
 3. ยุโรปตะวันตก
 4. อเมริกากลาง
 5. ยูเรเซีย

โดยแพคเกจ STANDARD จะมีสินค้าโปรโมทได้ 10 สินค้า

ราคา STANDARD: 4,900 บาท/6 เดือน (180 วัน)
โปรโมชั่นลด 50% 9,800 บาท วันนี้ - 31 ธค. 2562
แพคเกจ PREMIUM
ดูตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดด้านล่าง ⯆

แพคเกจ PREMIUM สามารถลงโปรโมทสินค้าได้ถึง 500 รายการ ครับ

ช่วยเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาพสินค้าเพื่อนำเสนอให้ 3 สินค้า 

หมายเหตุ: สำหรับแพคเกจ PREMIUM หากต้องการให้ไทยบายเนเจอร์เตรียมข้อมูลสินค้าเกินจากโควต้า 3 รายการแรก  ค่าบริการ รายการละ 190 บาท

แพคเกจ PREMIUM ในแต่ละรายการสินค้า สามารถลงภาพสินค้าได้ 10 ภาพ

สินค้าไฮไลท์ (Highlight Products) จะถูกแสดงในตำแหน่งด้านบนของหมวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเป็นลำดับต้นๆ เมื่อค้นหาสินค้าในหมวดนั้น  

โดยแพคเกจ PREMIUM สามารถเลือกสินค้าไฮไลท์ได้ 30 สินค้า ครับ

หมวดสินค้า "FEATURED PRODUCT" เป็นหมวดพิเศษเพื่อช่วยให้สินค้าเห็นเด่นชัดและค้นหาได้ง่ายโดย:

 • สินค้าอยู่ในเมนูหมวด FEATURED PRODUCT ค้นหาได้ง่าย
 • ภาพสินค้า มีป้าย "PREMIUM" เพิ่มความเด่น
 • แสดงเป็นสินค้าเด่นในหน้าแรก (หน้า Home)
 • โปรโมทสินค้าในกลุ่มประเทศเป้าหมายพิเศษ

แพคเกจ PREMIUM สามารถเลือกหมวด "FEATURED PRODUCT" ได้ 30 สินค้าครับ

สินค้าในหมวด FEATURED PRODUCT  จะถูกโปรโมทหมุนเวียนในโซนต่อไปนี้:

 1. อาเซียน
 2. เอเชียใต้
 3. ยุโรปตะวันตก
 4. อเมริกากลาง
 5. ยูเรเซีย

โดยแพคเกจ PREMIUM จะมีสินค้าโปรโมทได้ 30 สินค้า

ราคา PREMIUM: 9,800 บาท/6 เดือน (180 วัน)
โปรโมชั่นลด 50% 19,600 บาท วันนี้ - 31 ธค. 2562

Service Packages