Menu
Your Cart

Service Packages

กำลังมองหาตลาดส่งออก ?
เริ่มต้นง่ายๆ ในการหาลูกค้าต่างชาติ
✓ ฟรี หรือ เลือกแพคเกจมีค่าใช้จ่ายราคาประหยัด
✓ ปิดการขายด้วยตัวเอง หรือให้ไทยบายเนเจอร์ช่วย
✓ โปรโมทสินค้า สู่ประเทศกลุ่มเป้าหมาย

ลงทะเบียนเจ้าของสินค้า ฟรี !
แพคเกจ LITE (ฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ !)
ตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดด้านล่าง ⯆

แพคเกจ LITE สามารถลงโปรโมทสินค้าได้ 3 รายการ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีเงื่อนไขใดๆครับ

เจ้าของสินค้าเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และหากต้องการให้ไทยบายเนเจอร์เตรียมข้อมูลให้จะมีค่าใช้จ่าย รายการละ 290 บาท

แพคเกจ LITE ในแต่ละรายการสินค้า สามารถลงภาพสินค้าได้ 1 ภาพ

สินค้าไฮไลท์ (Highlight Products) จะถูกแสดงในตำแหน่งด้านบนของหมวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเป็นลำดับต้นๆ เมื่อค้นหาสินค้าในหมวดนั้น 

แต่แพคเกจ LITE ไม่สามารถเลือกสินค้าไฮไลท์ได้ครับ :(

หมวดสินค้า "FEATURED PRODUCT" เป็นหมวดพิเศษเพื่อช่วยให้สินค้าเห็นเด่นชัดและค้นหาได้ง่ายโดย:

  • สินค้าอยู่ในเมนูหมวด FEATURED PRODUCT ค้นหาได้ง่าย
  • ภาพสินค้า มีป้าย "PREMIUM" เพิ่มความเด่น
  • แสดงเป็นสินค้าเด่นในหน้าแรก (หน้า Home)

แต่แพคเกจ LITE ไม่สามารถเลือกหมวด "Featured Product" ได้ครับ :(

เจ้าของสินค้าในแพคเกจ LITE ไม่สามารถตอบและเสนอสินค้าให้กับ ลูกค้าต่างชาติที่โพสต์ความต้องการเข้ามาในหน้า รวบรวมความต้องการลูกค้าต่างชาติ

ราคา LITE: ฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ !
ระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) + ต่ออายุได้ฟรี
แพคเกจ STANDARD
ดูตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดด้านล่าง ⯆

แพคเกจ STANDARD สามารถลงโปรโมทสินค้าได้ 100 รายการ ครับ

ช่วยเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาพสินค้าเพื่อนำเสนอให้ 1 สินค้า หากต้องการให้ไทยบายเนเจอร์เตรียมข้อมูลสินค้าเกินจากโควต้า 1 รายการ ค่าบริการ รายการละ 190 บาท

แพคเกจ STANDARD ในแต่ละรายการสินค้า สามารถลงภาพสินค้าได้ 10 ภาพ

สินค้าไฮไลท์ (Highlight Products) จะถูกแสดงในตำแหน่งด้านบนของหมวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเป็นลำดับต้นๆ เมื่อค้นหาสินค้าในหมวดนั้น  

แพคเกจ STANDARD สามารถเลือกสินค้าไฮไลท์ได้ 10 สินค้า ครับ

หมวดสินค้า "FEATURED PRODUCT" เป็นหมวดพิเศษเพื่อช่วยให้สินค้าเห็นเด่นชัดและค้นหาได้ง่ายโดย:

  • สินค้าอยู่ในเมนูหมวด FEATURED PRODUCT ค้นหาได้ง่าย
  • ภาพสินค้า มีป้าย "PREMIUM" เพิ่มความเด่น
  • แสดงเป็นสินค้าเด่นในหน้าแรก (หน้า Home)

แพคเกจ STANDARD สามารถเลือกหมวด "FEATURED PRODUCT" ได้ 10 สินค้าครับ

สามารถตอบและเสนอสินค้าให้กับ ลูกค้าต่างชาติที่โพสต์ความต้องการเข้ามาในหน้า รวบรวมความต้องการลูกค้าต่างชาติ

ราคา STANDARD: 4,900 บาท/6 เดือน (180 วัน)
โปรโมชั่นลด 50% 9,800 บาท
แพคเกจ PREMIUM
ดูตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดด้านล่าง ⯆

แพคเกจ PREMIUM สามารถลงโปรโมทสินค้าได้ถึง 500 รายการ ครับ

ช่วยเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาพสินค้าเพื่อนำเสนอให้ 3 สินค้า หากต้องการให้ไทยบายเนเจอร์เตรียมข้อมูลสินค้าเกินจากโควต้า 1 รายการ ค่าบริการ รายการละ 190 บาท

แพคเกจ PREMIUM ในแต่ละรายการสินค้า สามารถลงภาพสินค้าได้ 10 ภาพ

สินค้าไฮไลท์ (Highlight Products) จะถูกแสดงในตำแหน่งด้านบนของหมวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเป็นลำดับต้นๆ เมื่อค้นหาสินค้าในหมวดนั้น  

แพคเกจ PREMIUM สามารถเลือกสินค้าไฮไลท์ได้ 30 สินค้า ครับ

หมวดสินค้า "FEATURED PRODUCT" เป็นหมวดพิเศษเพื่อช่วยให้สินค้าเห็นเด่นชัดและค้นหาได้ง่ายโดย:

  • สินค้าอยู่ในเมนูหมวด FEATURED PRODUCT ค้นหาได้ง่าย
  • ภาพสินค้า มีป้าย "PREMIUM" เพิ่มความเด่น
  • แสดงเป็นสินค้าเด่นในหน้าแรก (หน้า Home)

แพคเกจ PREMIUM สามารถเลือกหมวด "FEATURED PRODUCT" ได้ 30 สินค้าครับ

สามารถตอบและเสนอสินค้าให้กับ ลูกค้าต่างชาติที่โพสต์ความต้องการเข้ามาในหน้า รวบรวมความต้องการลูกค้าต่างชาติ

ราคา PREMIUM: 9,800 บาท/6 เดือน (180 วัน)
โปรโมชั่นลด 50% 19,600 บาท

📣 วิธีการทำตลาดและโปรโมทสินค้าของเรา
🌎 1. Online Channel
โปรโมทช่องทางออนไลน์ โดยทำแคมเปญโฆษณาไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ และในแต่ละเดือนจะมีหนึ่งประเทศในกลุ่มนี้ ที่โปรโมทให้เป็นพิเศษ
🙋‍♂️ 2. Partner Distributor
ขยายฐานผู้ซื้อต่างชาติ โดยหารายชื่อธุรกิจ ได้แก่ ผู้นำเข้า โมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจออนไลน์ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาผู้ซื้อและพันธมิตรธุรกิจที่ช่วยนำเสนอสินค้าไทย


สรุปแพคเกจโปรโมทสินค้า

รายละเอียดบริการ LITE STANDARD PREMIUM
📝 จำนวนสินค้าที่ลงโปรโมทได้ 3 ชิ้น 100 ชิ้น 500 ชิ้น
📷 จำนวนภาพที่ลงได้ต่อสินค้า 1 ภาพ 10 ภาพ 10 ภาพ
✍️ เตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษให้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - 1 ชิ้นแรก 3 ชิ้นแรก
⭐ จำนวนสินค้าที่สามารถเลือกเป็นสินค้าไฮไลท์ของหมวด (Highlight Products) - 10 ชิ้น 30 ชิ้น
🏅 จำนวนสินค้าที่สามารถเลือกหมวดสินค้าเด่น (Featured Product) เพื่อแสดงในหน้าแรก - 10 ชิ้น 10 ชิ้น
💬 สามารถติดต่อลูกค้าได้เองโดยตรง หรือให้ไทยบายเนเจอร์ช่วยปิดการขาย
🏷️ สามารถตอบและเสนอสินค้าให้ลูกค้าที่มาโพสต์หาสินค้าได้ -
ค่าบริการโปรโมท สำหรับระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) ฟรี ไม่มีเงื่อนไข ! 9,800 4,900 บาท 19,600 9,800 บาท