Menu
Your Cart

Sales Representative Services

ไม่ว่าจะขายประเทศไหน...ขายกับ ไทยบายเนเจอร์
เริ่มเลยวันนี้ !
ไม่ว่าจะขายประเทศไหน...ขายกับ ไทยบายเนเจอร์
เริ่มเลยวันนี้ !
ไม่ว่าจะขายประเทศไหน...ขายกับ ไทยบายเนเจอร์
เริ่มเลยวันนี้ !

เพิ่มช่องทางการขายสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆล่วงหน้า

เป็นตัวแทนขายสินค้าของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
ช่วยนำเสนอสินค้า ปิดการขาย จัดส่งสินค้า ช่วยแนะนำสินค้าของคุณให้รู้จักเพิ่มขึ้น แบบไร้ความเสี่ยง
เจ้าของสินค้า

หลังจากมีการสั่งซื้อ เจ้าของสินค้าขายให้ไทยบายเนเจอร์ ตามราคาที่ได้เสนอมา และส่งสินค้าภายในกรุงเทพ เหมือนการขายในประเทศปกติ

เริ่มเสนอราคาเลย !

ไทยบายเนเจอร์

ไทยบายเนเจอร์ขายให้ลูกค้า ในราคาส่ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำตลาดได้ โดยตั้งราคาและปริมาณเพื่อให้ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่ม SME ได้ทดลองทำตลาดสินค้าไทยได้ง่ายขึ้น ไทยบายเนเจอร์ นำเสนอสินค้า ปิดการขาย และจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ลูกค้าต่างชาติ

กลุ่มลูกค้า SME ที่ซื้อสินค้าเพื่อไปขายปลีกหรือทำตลาดในประเทศ ไทยบายเนเจอร์ยังช่วยให้บริการก่อนและหลังการขาย เพื่อช่วยลูกค้าในตลาด และเพื่อให้สินค้าของคุณไปต่อได้ ในตลาดต่างประเทศ