Menu
Your Cart

ตลาดส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศ

หาลูกค้าส่งออก ตัวแทนจำหน่าย ผู้กระจายสินค้าในต่างประเทศ ?
✓ โปรโมทสินค้าง่าย จัดการข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
✓ ติดต่อลูกค้า และปิดการขายได้เองโดยตรง
✓ เลือกใช้แพคเกจฟรี หรือมีค่าใช้จ่ายประหยัด
แพคเกจ PREMIUM
ดูตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดด้านล่าง ⯆

แพคเกจ PREMIUM สามารถลงโปรโมทสินค้าได้ถึง 500 รายการ ครับ

แพคเกจ PREMIUM ในแต่ละรายการสินค้า สามารถลงภาพสินค้าได้ 10 ภาพ

ช่วยเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษให้ 10 สินค้า หากต้องการให้ไทยบายเนเจอร์เตรียมข้อมูลสินค้าเกินจากโควต้า 1 รายการ ค่าบริการ รายการละ 90 บาท

แพคเกจ PREMIUM สามารถเลือกการนำเสนอพิเศษ ได้แก่ 1. ลงหาผู้ขายหรือผู้กระจายสินค้าเพียงเจ้าเดียว | 2. ลงหาตัวแทนจำหน่าย | 3. ขายสินค้าแบบ Dropship | 4. รับผลิต OEM

สินค้าเด่นในหมวด (Highlight Products) จะถูกแสดงในตำแหน่งด้านบนของหมวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเป็นลำดับต้นๆ เมื่อค้นหาสินค้าในหมวดนั้น  

แพคเกจ PREMIUM สามารถเลือกสินค้าไฮไลท์ได้ 30 สินค้า ครับ

แพคเกจ PREMIUM สามารถเลือกติดป้าย PREMIUM ได้ 30 สินค้า ซึ่งจะได้รับการโปรโมทพิเศษดังนี้

  1. ภาพสินค้า มีป้าย "PREMIUM" เพิ่มความเด่นให้สินค้า
  2. แสดงเป็นสินค้าเด่นในหน้าแรก (หน้า Home)
  3. แคมเปญโฆษณาเพิ่มเติมประเทศกลุ่มพิเศษ

แพคเกจ PREMIUM สามารถเลือกติดป้าย PREMIUM ได้ 30 สินค้าครับ

สามารถตอบและเสนอสินค้าให้กับ ลูกค้าต่างชาติที่โพสต์ความต้องการเข้ามาในหน้า รวบรวมความต้องการลูกค้าต่างชาติ

ราคา PREMIUM: 9,800 บาท/4 เดือน (120 วัน)
โปรโมชั่นลด 50% 19,600 บาท
แพคเกจ STANDARD
ดูตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดด้านล่าง ⯆

แพคเกจ STANDARD สามารถลงโปรโมทสินค้าได้ 100 รายการ ครับ

แพคเกจ STANDARD ในแต่ละรายการสินค้า สามารถลงภาพสินค้าได้ 10 ภาพ

ช่วยเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษให้ 3 สินค้า หากต้องการให้ไทยบายเนเจอร์เตรียมข้อมูลสินค้าเกินจากโควต้า 1 รายการ ค่าบริการ รายการละ 90 บาท

แพคเกจ STANDARD สามารถเลือกการนำเสนอพิเศษ ได้แก่ 1. ลงหาผู้ขายหรือผู้กระจายสินค้าเพียงเจ้าเดียว  | 2. ลงหาตัวแทนจำหน่าย | 3. ขายสินค้าแบบ Dropship | 4. รับผลิต OEM

สินค้าเด่นในหมวด (Highlight Products) จะถูกแสดงในตำแหน่งด้านบนของหมวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเป็นลำดับต้นๆ เมื่อค้นหาสินค้าในหมวดนั้น  

แพคเกจ STANDARD สามารถเลือกสินค้าไฮไลท์ได้ 10 สินค้า ครับ

เฉพาะแพคเกจ PREMIUM สามารถเลือกติดป้าย PREMIUM ได้ 30 สินค้า ซึ่งจะได้รับการโปรโมทพิเศษดังนี้

  1. ภาพสินค้า มีป้าย "PREMIUM" เพิ่มความเด่นให้สินค้า
  2. แสดงเป็นสินค้าเด่นในหน้าแรก (หน้า Home)
  3. แคมเปญโฆษณาเพิ่มเติมประเทศกลุ่มพิเศษ

แพคเกจ STANDARD  ไม่สามารถติดป้าย PREMIUM ได้ครับ :(

สามารถตอบและเสนอสินค้าให้กับ ลูกค้าต่างชาติที่โพสต์ความต้องการเข้ามาในหน้า รวบรวมความต้องการลูกค้าต่างชาติ

ราคา STANDARD: 4,900 บาท/4 เดือน (120 วัน)
โปรโมชั่นลด 50% 9,800 บาท
แพคเกจ LITE (ฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ !)
ตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดด้านล่าง ⯆

แพคเกจ LITE สามารถลงโปรโมทสินค้าได้ 3 รายการ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีเงื่อนไขใดๆ

แพคเกจ LITE ในแต่ละรายการสินค้า สามารถลงภาพสินค้าได้ 1 ภาพ

ช่วยเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษให้ 1 สินค้า หากต้องการให้ไทยบายเนเจอร์เตรียมข้อมูลสินค้าเกินจากโควต้า 1 รายการ ค่าบริการ รายการละ 190 บาท

แพคเกจ LITE ไม่สามารถเลือกการนำเสนอพิเศษ ได้แก่ 1. ลงหาผู้ขายหรือผู้กระจายสินค้าเพียงเจ้าเดียว | 2. ลงหาตัวแทนจำหน่าย | 3. ขายสินค้าแบบ Dropship | 4. รับผลิต OEM

สินค้าเด่นในหมวด (Highlight Products) จะถูกแสดงในตำแหน่งด้านบนของหมวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเป็นลำดับต้นๆ เมื่อค้นหาสินค้าในหมวดนั้น 

แต่แพคเกจ LITE ไม่สามารถเลือกสินค้าเด่นในหมวดได้ครับ :(

เฉพาะแพคเกจ PREMIUM สามารถเลือกติดป้าย PREMIUM ได้ 30 สินค้า ซึ่งจะได้รับการโปรโมทพิเศษดังนี้

  1. ภาพสินค้า มีป้าย "PREMIUM" เพิ่มความเด่นให้สินค้า
  2. แสดงเป็นสินค้าเด่นในหน้าแรก (หน้า Home)
  3. แคมเปญโฆษณาเพิ่มเติมประเทศกลุ่มพิเศษ

แพคเกจ LITE  ไม่สามารถติดป้าย PREMIUM ได้ครับ :(

เจ้าของสินค้าในแพคเกจ LITE ไม่สามารถตอบและเสนอสินค้าให้กับ ลูกค้าต่างชาติที่โพสต์ความต้องการเข้ามาในหน้า รวบรวมความต้องการลูกค้าต่างชาติ

ราคา LITE: ฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ !
ระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน) + ต่ออายุได้ฟรี

มีข้อมูลสินค้าพร้อม ? เริ่มได้ทันที !

📣 วิธีการทำตลาดและโปรโมทสินค้าของเรา
🌎 1. การตลาดออนไลน์
แคมเปญโฆษณาออนไลน์ เพื่อเจาะกลุ่มตลาดอาเซียน และประเทศเป้าหมายเพิ่มอีกหลายประเทศ + SEO เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทั่วโลก
🙋‍♂️ 2. เสนอสินค้าเจาะธุรกิจเป้าหมาย รายประเทศ
ขยายฐานผู้ซื้อต่างชาติ โดยหาธุรกิจเป้าหมายรายประเทศ เพื่อนำเสนอสินค้าและหาพันธมิตรธุรกิจที่ช่วยโปรโมทสินค้าไทย