Menu
Your Cart

Overseas Sales Team

นำเสนอสินค้าของคุณ โดยทีมต่างชาติ ช่วยเจาะตลาดแต่ละประเทศ

นำเสนอสินค้าโดยทีมต่างชาติ

ไทยบายเนเจอร์ ร่วมมือ กับ บริษัท ร้านค้า และตัวแทนจำหน่ายในต่างชาติ เพื่อช่วยนำเสนอสินค้าไทย ในแต่ละประเทศ
✓ ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ใดๆ จะมีค่าใช้จ่ายเมื่อขายสินค้าได้เท่านั้น
✓ นำเสนอลูกค้าธุรกิจ และขายปลีกให้ผู้ขายรายย่อย
✓ กำหนดค่าใช้จ่ายได้เอง
✓ เลือกกลุ่มลูกค้า และประเทศ ที่นำเสนอได้เอง
นำเสนอลูกค้าธุรกิจ
ค้าส่ง ค้าปลีก ธุรกิจSME ร้านสะดวกซื้อ โมเดิร์นเทรด ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ฯลฯ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
 • กำหนดค่าคอมมิชชั่นจากการขายได้เอง
 • กำหนด โบนัส (Successful Incentive) จากการนำเสนอสินค้าได้สำเร็จได้เอง

หมายเหตุ: โบนัส หรือ Successful Incentive เป็นรางวัลหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ หากนำเสนอลูกค้าธุรกิจได้สำเร็จ

จำหน่ายให้ผู้บริโภค
ขายให้ผู้บริโภครายย่อย ผ่านหน้าร้านออฟไลน์ หรือร้านค้าออนไลน์
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
 • กำหนดค่าคอมมิชชั่นจากการขายได้เอง

คำถามที่พบบ่อย

ทีมต่างชาติ ซึ่งได้แก่ตัวแทนจำหน่ายและพาร์ทเนอร์ธุรกิจของไทยบายเนเจอร์ จะนำเสนอลูกค้าโดยเจาะตลาดตามความถนัด ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักๆเป็น 2 กลุ่มต่อไปนี้

 1. ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ โมเดิร์นเทรด ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านออนไลน์ ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ธุรกิจSME  ร้านอาหาร ฯลฯ
 2. ขายปลีกให้บริโภครายย่อย จากหน้าร้าน หรือช่องทางออนไลน์
การนำเสนอสินค้าโดยทีมต่างชาติ จะไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าใดๆ จนกว่าจะมีการขายได้สำเร็จ  และนอกจากนี้เจ้าของสินค้าจะเป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ซึ่งได้แก่
 1. ราคาส่งสินค้า: กำหนดราคาขายส่งสินค้า
 2. คอมมิชชั่นจากยอดขาย: เปอร์เซ็นต์จากการขาย
 3. โบนัส: รางวัลเมื่อตัวแทนนำเสนอให้กับลูกค้าธุรกิจ*  ซึ่งจะจ่ายครั้งแรก และครั้งเดียว เมื่อสามารถนำเสนอกับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อ >= 50,000 บาท 
ขั้นตอนการนำเสนอสินค้า โดยทีมต่างชาติ มีดังนี้
 1. [เจ้าของสินค้า] → ส่งข้อมูล + เลือกตลาด + กำหนดค่าใช้จ่าย
 2. [ไทยบายเนเจอร์] → ตรวจสอบข้อมูล > เตรียมข้อมูล > นำเสนอให้ทีมต่างชาติ
 3. [ตัวแทนหรือพาร์ทเนอร์ต่างชาติ]  เลือกสินค้าที่จะนำเสนอโดยดูจาก ตัวสินค้า + ผลตอบแทนที่เสนอไป
 4. [ไทยบายเนเจอร์] → แจ้งผลให้ทราบ หากทีมต่างชาติ เลือกนำเสนอสินค้าของคุณ
ทีมตัวแทนต่างชาติจะใช้ช่องทางการขายและการทำตลาดตามที่ถนัด  ได้แก่

ช่องทางออนไลน์
 1. จำหน่ายผ่านร้านออนไลน์
 2. ใช้โฆษณาออนไลน์
 3. โปรโมทผ่านโซเชียลมีเดีย
ช่องทางออฟไลน์
 1. จำหน่ายผ่านหน้าร้าน
 2. เข้าไปพรีเซนสินค้า ให้กับธุรกิจที่มีศักยภาพ
 3. ติดต่อโดยใช้คอนเนคชั่นบริการนำเสนอสินค้าโดยทีมต่างชาติ ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าใดๆ  และมีเงื่อนไขเพียงหนึ่งข้อคือ สินค้าที่ต้องการนำเสนอ ใช้บริการของไทยบายเนเจอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 1. โฆษณา หาผู้ซื้อต่างชาติ - การันตีผู้สนใจ   ดูรายละเอียด
 2. ฝากขายสินค้า หาผู้นำเข้า  - ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  ดูรายละเอียด