Menu
Your Cart

หาตัวแทนขาย ผู้กระจายสินค้าในต่างประเทศ


ต้องการหาตัวแทนจำหน่าย ผู้กระจายสินค้าต่างประเทศ ?
แพคเกจ PREMIUM
ดูตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดด้านล่าง ⯆

แพคเกจ PREMIUM สามารถลงโปรโมทสินค้าได้ถึง 100 รายการ ครับ

แพคเกจ PREMIUM ในแต่ละรายการสินค้า สามารถลงภาพสินค้าได้ 10 ภาพ

ช่วยเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษให้ 10 สินค้า หากต้องการให้ไทยบายเนเจอร์เตรียมข้อมูลสินค้าเกินจากโควต้า 1 รายการ ค่าบริการ รายการละ 90 บาท

แพคเกจ PREMIUM สามารถลงหา 1. ตัวแทนจำหน่าย | 2. ผู้กระจายสินค้าเพียงเจ้าเดียว | 3. ขายสินค้าแบบ Dropship | 4. รับผลิต OEM

สินค้าเด่นในหมวด (Highlight Products) จะถูกแสดงในตำแหน่งด้านบนของหมวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเป็นลำดับต้นๆ เมื่อค้นหาสินค้าในหมวดนั้น  

แพคเกจ PREMIUM สามารถเลือกสินค้าไฮไลท์ได้ 30 สินค้า ครับ

แพคเกจ PREMIUM จะถูกแสดงป้าย PREMIUM และได้รับการโปรโมทพิเศษดังนี้

  1. ภาพสินค้า มีป้าย "PREMIUM" เพิ่มความเด่นให้สินค้า
  2. แสดงเป็นสินค้าเด่นในหน้าแรก (หน้า Home)
  3. แคมเปญโฆษณาเพิ่มเติมประเทศกลุ่มพิเศษ

สามารถตอบและเสนอสินค้าให้กับ ลูกค้าต่างชาติที่โพสต์ความต้องการเข้ามาในหน้า รวบรวมความต้องการลูกค้าต่างชาติ

ราคา PREMIUM: 4,800 บาท/4 เดือน (120 วัน)
โปรโมชั่นลด 50% 9,600 บาท
แพคเกจ STANDARD
ดูตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดด้านล่าง ⯆

แพคเกจ STANDARD สามารถลงโปรโมทสินค้าได้ 100 รายการ ครับ

แพคเกจ STANDARD ในแต่ละรายการสินค้า สามารถลงภาพสินค้าได้ 10 ภาพ

ช่วยเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษให้ 3 สินค้า หากต้องการให้ไทยบายเนเจอร์เตรียมข้อมูลสินค้าเกินจากโควต้า 1 รายการ ค่าบริการ รายการละ 90 บาท

แพคเกจ STANDARD สามารถลงหา 1. ตัวแทนจำหน่าย | 2. ผู้กระจายสินค้าเพียงเจ้าเดียว | 3. ขายสินค้าแบบ Dropship | 4. รับผลิต OEM

สินค้าเด่นในหมวด (Highlight Products) จะถูกแสดงในตำแหน่งด้านบนของหมวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเป็นลำดับต้นๆ เมื่อค้นหาสินค้าในหมวดนั้น  

แพคเกจ STANDARD สามารถเลือกสินค้าไฮไลท์ได้ 10 สินค้า ครับ

สำหรับแพคเกจ PREMIUM สินค้าจะถูกติดป้าย PREMIUM  และไดด้รับการโปรโมทพิเศษดังนี้

  1. ภาพสินค้า มีป้าย "PREMIUM" เพิ่มความเด่นให้สินค้า
  2. แสดงเป็นสินค้าเด่นในหน้าแรก (หน้า Home)
  3. แคมเปญโฆษณาเพิ่มเติมประเทศกลุ่มพิเศษ

สามารถตอบและเสนอสินค้าให้กับ ลูกค้าต่างชาติที่โพสต์ความต้องการเข้ามาในหน้า รวบรวมความต้องการลูกค้าต่างชาติ

ราคา STANDARD: 2,900 บาท/4 เดือน (120 วัน)
โปรโมชั่นลด 50% 5,800 บาท
แพคเกจ LITE (ฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ !)
ตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดด้านล่าง ⯆

แพคเกจ LITE สามารถลงโปรโมทสินค้าได้ 3 รายการ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีเงื่อนไขใดๆ

แพคเกจ LITE ในแต่ละรายการสินค้า สามารถลงภาพสินค้าได้ 1 ภาพ

ช่วยเตรียมเนื้อหาภาษาอังกฤษให้ 1 สินค้า หากต้องการให้ไทยบายเนเจอร์เตรียมข้อมูลสินค้าเกินจากโควต้า 1 รายการ ค่าบริการ รายการละ 190 บาท

แพคเกจ LITE สามารถลงลงหา 1. ตัวแทนจำหน่าย ได้

สินค้าเด่นในหมวด (Highlight Products) จะถูกแสดงในตำแหน่งด้านบนของหมวดสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเป็นลำดับต้นๆ เมื่อค้นหาสินค้าในหมวดนั้น 

แต่แพคเกจ LITE ไม่สามารถเลือกสินค้าเด่นในหมวดได้ครับ :(

สำหรับแพคเกจ PREMIUM สินค้าจะถูกติดป้าย PREMIUM  และไดด้รับการโปรโมทพิเศษดังนี้

  1. ภาพสินค้า มีป้าย "PREMIUM" เพิ่มความเด่นให้สินค้า
  2. แสดงเป็นสินค้าเด่นในหน้าแรก (หน้า Home)
  3. แคมเปญโฆษณาเพิ่มเติมประเทศกลุ่มพิเศษ

เจ้าของสินค้าในแพคเกจ LITE ไม่สามารถตอบและเสนอสินค้าให้กับ ลูกค้าต่างชาติที่โพสต์ความต้องการเข้ามาในหน้า รวบรวมความต้องการลูกค้าต่างชาติ

ราคา LITE: ฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ !
ระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน) + ต่ออายุได้ฟรี

มีข้อมูลสินค้าพร้อมแนะนำ ? - เริ่มได้ทันที ลงง่าย ลงฟรี !