Buyer Category

Buyer Category

Show:
Sort By:
An Indian Importer Wants to Import Thai Building Materials to India BUYER

An Indian Importer Wants to Import Thai Building Materials to India

ต้องการซื้อ: อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง

ต้องการซื้อ: บริษัทผู้นำเข้าจากอินเดียต้องการหาผู้ผลิต, ผู้กระจายสินค้าหรือผู้ส่งออก สำหรับสินค้าในห..

$0.00 Ex Tax: $0.00

Battery Manufacturer from India Looking for Lead Ingots New BUYER

Battery Manufacturer from India Looking for Lead Ingots

ต้องการซื้อ: ตะกั่วแท่งสำหรับผลิตแบตเตอรี่

ต้องการซื้อ: บริษัทผู้แบตเตอรี่ จากอินเดีย ต้องการซื้อตะกั่วแท่ง (Lead Ingots) จากประเทศไทย โดยต้องก..

$0.00 Ex Tax: $0.00

Fashion Online Shop from Indonesia Looking for  Thai Clothes Supplier New BUYER

Fashion Online Shop from Indonesia Looking for Thai Clothes Supplier

ต้องการซื้อ: เสื้อผ้าแฟชั่นคุณภาพ

ต้องการซื้อ: บริษัทขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์จากอินโดนีเซียต้องการหาเสื้อผ้าแฟชั่น คุณภาพสูงหรือปานกลา..

$0.00 Ex Tax: $0.00

Fruit Wholesaler from India Looking for All Kinds of Thai Fruit Suppliers New BUYER

Fruit Wholesaler from India Looking for All Kinds of Thai Fruit Suppliers

ต้องการซื้อ: ผลไม้ไทยหลากหลายชนิด

ต้องการซื้อ: บริษัทขายส่งผลไม้จากอินเดียต้องการซื้้อผลไม้ไทยหลากหลายชนิด ได้แก่ ลำใย เงาะ ฝรั่ง แก้ว..

$0.00 Ex Tax: $0.00

Furniture Manufacturer from India Looking for Thai Wooden Furniture & Fabricated Items New BUYER

Furniture Manufacturer from India Looking for Thai Wooden Furniture & Fabricated Items

ต้องการซื้อ: เฟอร์ไม้, เฟอร์ประกอบสำเร็จ, และวัสดุ

ต้องการซื้อ: โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ในอินเดียว ต้องการหาเฟอร์นิเจอร์ไม้  เฟอร์นิเจอร์แบบชิ้..

$0.00 Ex Tax: $0.00

Grocery Store from Malaysia looking for Thai Products New BUYER

Grocery Store from Malaysia looking for Thai Products

ต้องการซื้อ: สินค้าสำหรับร้านอาหารในมาเลเซีย

ต้องการซื้อ: บริษัทร้านของชำ ในมาเลเซีย ต้องการสินค้าไทยเพื่อที่กระจายให้ร้านอาหารในมาเลซีย  ต้..

$0.00 Ex Tax: $0.00

Importer from India Looking for Lady Garments New BUYER

Importer from India Looking for Lady Garments

ต้องการซื้อ: เสื้อผ้าผู้หญิงจากประตูน้ำ

ต้องการซื้อ: บริษัทผู้นำเข้าจากอินเดียต้องการ ผู้ผลิต หรือค้าส่งเสื้อผ้าผู้หญิง โดยเฉพาะจากประตูน้ำB..

$0.00 Ex Tax: $0.00