โปรโมทสินค้าและหาตลาดต่างประเทศกับไทยบายเนเจอร์

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หรือลงแบบประหยัด

ลงโปรโมทสินค้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือเลือกลงแบบมีค่าใช่จ่ายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ แบบราคาประหยัด

ตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นให้ ฟรี!

ช่วยตรวจสอบสินค้าและประเมินความพร้อมในการส่งออกเบื้องต้น เพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและธุรกิจ ฟรี! 

แปลและเตรียมเนื้อหาให้ ฟรี

 ช่วยเตรียมข้อมูลและแปลเนื้อหาโปรโมทสินค้าเป็นภาษาอังกฤษให้ ฟรี !

 

ใส่ใจในรายละเอียด

ใส่ใจรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูล และต้องการนำเสนอสินค้าแบบมีคุณภาพ

นำเสนอกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

นำเสนอกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจหรือความสนใจ เพื่อนำเสนอได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มีตัวช่วยในการเสนอราคาและปิดการขาย

สามารถเลือกที่จะเสนอราคาและปิดการขายด้วยตัวเอง หรือใช้บริการของไทยบายเนเจอร์

Service Overview

Service Overview