ผลพระคุณ ธ รักษา
ขั้นตอนลงหาตัวแทนจำหน่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

1. ส่งข้อมูลแนะนำสินค้า

กรอกข้อมูลแนะนำสินค้าเบื้องต้น เพื่อให้เราช่วยตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการส่งออก

2. ลงทะเบียนเจ้าของสินค้า

หากสินค้าผ่านเกณฑ์ จะสามารถลงทะเบียนผู้ขายได้ทันที -- ลงทะเบียนเพียง 2 นาที !

3. ลงข้อมูลสินค้า และลงหาตัวแทนจำหน่าย

เลือกแพคเกจ ลงรายละเอียดสินค้าและลงหาตัวแทนจำหน่าย

คำถามสำหรับ การหาตัวแทนจำหน่ายต่างชาติ
1. ตัวแทนจำหน่ายต่างชาติคือใคร และสามารถช่วยเราทำตลาดได้อย่างไร ?

ตัวแทนจำหน่าย เป็นตัวแทนขายอิสระต่างชาติ (Independent Sales Agent or Sales Representative) ที่จะช่วยนำเสนอสินค้าสำหรับตลาดต่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปจะนำเสนอสินค้าและทำการตลาดโดย ไมได้สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า แต่จะตกลงทำงานโดยใช้รูปแบบคอมมิชชั่นซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ค่านายหน้า คิดจากยอดขายที่ทำได้เป็นจำนวนตามตกลง แต่ทั้งนี้ในรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆในการทำงานสามารถตกลงกันตามเห็นเหมาะสมร่วมกันทั้งสองฝ่าย

2. ลงหาตัวแทนจำหน่ายมีค่าบริการอย่างไร ?

ลงหาตัวแทนจำหน่าย เป็นบริการเสริมจากการลงโปรโมทสินค้า ซึ่งไม่มีค่าใช้เพิ่มเติมใดๆ เพียงแต่เจ้าของสินค้าต้องลงโปรโมทสินค้าก่อน  โดยในการลงโปรโมทสินค้าสามารถเลือกลงแพคเกจ ซึ่งแต่ละแพคเกจมีรายละเอียดบริการสำหรับการหาตัวแทนจำหน่ายดังนี้ 

 

แพคเกจบริการลงหาตัวแทนจำหน่าย

รายละเอียดบริการ Standard Business Premium 
จำนวนรายการสินค้าที่ลงหาตัวแทนและโปรโมทได้  1 รายการ  4 รายการ 10 รายการ
ระบุโซนที่ต้องการหาตัวแทนจำหน่าย ได้ 1 โซน  ✓  ✓  ✓
ระบุประเทศที่ต้องการหาตัวแทนจำหน่าย ได้ 2 ประเทศ  ✗  ✓  ✓
ตัวแทนหรือลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อคุณได้โดยตรง  ✗  ✓  ✓

ค่าบริการหากให้ไทยบายเนเจอร์ช่วยจับคู่ตัวแทนจำหน่าย ชำระเมื่อหาตัวแทนได้

(ไม่มีค่าบริการหากตัวแทนติดต่อไปเอง)

 4,400 บาท
 
2,200 บาท
(ไม่มีค่าบริการหากติดต่อเอง)
1,100 บาท
(ไม่มีค่าบริการหากติดต่อเอง)
ค่าบริการเพิ่มเติมจากการลงโปรโมทสินค้า 0 บาท 0 บาท 0 บาท

 

ดูรายละเอียดการลงโปรโมทสินค้า


หมายเหตุ: ไทยบายเนเจอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับรูปแบบแพคเกจบริการตามเหมาะสม

 

 

แนะนำสินค้าของคุณและลงหาตัวแทนจำหน่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Sales Agent Wanted

Sales Agent Wanted