ผลพระคุณ ธ รักษา
รายการสินค้าอาหาร เครื่องดื่มที่ลูกค้าต้องการ

ลิสต์รายการอาหาร เครื่องดื่ม ที่ลูกค้าต้องการ
1. ผลไม้อบแห้ง, ผลไม้แปรรูป, ขนมขบเคี้ยวจากผลไม้

2. เครื่องแกง, ซอส, เครื่องปรุง

3. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

4. ผลิตภัณฑ์จากแป้งและข้าว

บริการจับคู่และนำเสนอสินค้ากับผู้สนใจ

1. ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ใดๆ

ไทยบายเนเจอร์ช่วยจับคู่ และนำเสนอสินค้าของคุณกับผู้สนใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ

2. เลือกวิธีติดต่อได้เอง

เลือกได้ว่าจะติดต่อลูกค้าเองโดยตรง หรือให้ไทยบายเนเจอร์เป็นตัวแทนติดต่อ

3. กำหนดค่าใช้จ่ายได้เอง

สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมได้เอง

Matching Food & Beverage

Matching Food & Beverage