ผลพระคุณ ธ รักษา

สินค้าที่เตรียมนำเสนอ

 

Singapore

ลูกชิ้น, ซอส, เส้นก๋วยเตี่ยว

นำเสนอลูกค้าประเทศ

 

    

สิงคโปร์

 

นำเสนอสินค้าใหม่ ได้ที่นี่!

สำหรับธุรกิจประเภท

 

Hong Kong

ร้านอาหาร, ธุรกิจจัดเลี้ยง

 

อัพเดทราคาสินค้าที่นี่

หากมีสินค้าโปรโมทกับไทยบายเนเจอร์แล้ว

ช่วงวันที่นำเสนอสินค้า

 

Hong Kong

21 - 27 สิงหาคม 2560

สรุปข้อมูลเตรียมนำเสนอสินค้า 2560
รอบปฏิทิน #34: ลูกชิ้น, ซอส, ก๋วยเตี๋ยว @21-27 สค. 2560 > สิงคโปร์ > ร้านอาหาร, ธุรกิจจัดเลี้ยง

กลุ่มสินค้า: ลูกชิ้น, ซอส, เส้นก๋วยเตี๋ยว
นำเสนอประเทศ: สิงคโปร์
สู่กลุ่มธุรกิจ: ร้านอาหาร, ธุรกิจจัดเลี้ยง
ช่วงวันนำเสนอ: 15-18 สิงหาคม 2560

ฐานลูกค้าต่างชาติแยกตามกลุ่มธุรกิจ

 

เสนอสินค้าแยกประเทศและประเภทธุรกิจ