ผลพระคุณ ธ รักษา

นำเสนอลูกค้าประเทศ

 

Singapore

สิงคโปร์

สำหรับธุรกิจประเภท

 

Hong Kong

ร้านอาหาร/ภัตตาคาร

สินค้าที่เตรียมนำเสนอ

 

Singapore

วัตถุดิบที่ใช้ในร้านอาหาร, เครื่องปรุง ของแห้ง ของสด ฯลฯ

ช่วงวันที่นำเสนอสินค้า

 

Hong Kong

4 - 14 สิงหาคม 2560

ดูตารางนำเสนอสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม ทั้งหมด
นำเสนอสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม แยกตามกลุ่มธุรกิจและประเทศ

ฐานลูกค้าต่างชาติแยกตามกลุ่มธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

โปรโมทสินค้าและนำเสนอสินค้า แบบลงโฆษณาราคาประหยัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

by Country and Business Food & Beverage